Digital Statements

Digitální fotografie přináší neomezené možnosti v realizaci nápadů. Nic není nemožné a vše, co si dokážete představit, lze vytvořit. Představovaný soubor koláží s pracovním názvem Digital Statements představuje výstup z předmětu Digitální fotografie vyučovaného na Žurnalistice na FSV UK.

Digital Statements

Digital Statements

Digital Statements Digital Statements

Digital Statements

Digital Statements

Digital Statements

Digital Statements