MB café

Logo a vizuální styl pro sérii tematických setkání MB café. Cílem bylo vytvoření základního návrhu, který by spojoval jednotlivé přednášky.
Logo jako stěžejní prvek identity je variabilní, ale ponechává si jednotný charakter a je zapamatovatelné při různých variacích. Pomůže vytvořit identitu, kterou si lidé díky vizuální jednoduchosti a rozpoznatelnosti spojí s aktivitami MB café.
více informací o projektu

MB café logo

MB café plakát MB café plakát

MB café variace

MB café barevné varianty